LIPIŃSKA-LOKŚ, J. . (2018) „Rodzice wobec wyboru formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (22), s. 305–321. doi: 10.14746/ikps.2018.22.17.