BEDNÁROVÁ, L. . (2018) „Wpływ stresu na życie rodziców dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (22), s. 127–138. doi: 10.14746/ikps.2018.22.07.