CYLULKO, P. . (2018) „Oddziaływania tyflomuzykoterapeutyczne wspierające rozwój ruchowy dziecka z niepełnosprawnością wzroku”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (22), s. 153–166. doi: 10.14746/ikps.2018.22.09.