PIETRZYKOWSKI, A. . (2018) „Między postprawdą a (pseudo)mądrością tłumu – o epistemicznej pułapce cyfrowych mediów i analogowych kompetencjach jako środkach jej uniknięcia”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (23), s. 77–91. doi: 10.14746/ikps.2018.23.04.