IWANICKA, A. . (2018) „Od biernego odbiorcy do aktywnego mediakreatora – małe dzieci i TIK w świetle badań własnych”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (23), s. 143–160. doi: 10.14746/ikps.2018.23.08.