PAWLUK-SKRZYPEK, A. . i BŁASZCZAK, I. . (2018) „Nowoczesne technologie a uczniowie z dysleksją – możliwości i zagrożenia”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (23), s. 235–247. doi: 10.14746/ikps.2018.23.14.