MORAŃSKA, D. . (2018) „Nowa jakość kształcenia akademickiego w sytuacji zmiany cywilizacyjnej – interaktywny wykład problemowy”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (23), s. 221–234. doi: 10.14746/ikps.2018.23.13.