WASYLEWICZ, M. . (2018) „Aktywność internetowa a poczucie alienacji młodzieży ery mediów”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (23), s. 161–176. doi: 10.14746/ikps.2018.23.09.