Ramik-Mażewska, I. . (2019) „Employer’s Assistant – new value in employing persons with disabilities”., Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (27), s. 417–432. doi: 10.14746/ikps.2019.27.20.