Bartnikowska, U. . i Ćwirynkało, K. . (2020) „The resources of adults taking care of their elderly parents at home – a research report”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (29), s. 7–23. doi: 10.14746/ikps.2020.29.01.