Jędrzejowska, A. . (2020) „Developing social competences of children with Down syndrome by playing”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (29), s. 117–147. doi: 10.14746/ikps.2020.29.06.