Wiśniewska, J. (2020) „Speech therapy students’ attitudes to the use of ICTs in speech therapy practice”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (30), s. 223–241. doi: 10.14746/ikps.2020.30.11.