Wojcieszek, K. A. (2021) „Ewentualna przydatność procedur uniwersalnych w pracy z grupami podwyższonego ryzyka. Na przykładzie recepcji programu profilaktycznego «Smak życia, czyli debata o dopalaczach»”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (33), s. 33-48. doi: 10.14746/ikps.2021.33.03.