Kaźmierczak, M. (2021) „Strategie komunikacyjne minimalnie werbalnych dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (33), s. 49-64. doi: 10.14746/ikps.2021.33.04.