Szurek, M. (2021) „Kreatywność językowa dzieci w wieku przedszkolnym”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (33), s. 65-80. doi: 10.14746/ikps.2021.33.05.