Serafin, T. (2015) „Działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną – projekt warszawskiego modelu współpracy”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (9), s. 69–97. doi: 10.14746/ikps.2015.9.04.