Konieczna, I. (2015) „Możliwości komunikacyjne dziecka z zespołem Aspergera”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (11), s. 125–139. doi: 10.14746/ikps.2015.11.06.