Podgórska-Jachnik, D. (2015) „Pedagogika emancypacyjna a pedagogika specjalna – kluczowe kategorie w emancypacyjnym dyskursie niepełnosprawności”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (10), s. 15–32. doi: 10.14746/ikps.2015.10.02.