Bagińska, P. (2016) „Kształtowanie kompetencji emancypacyjnych w Salach Doświadczania Świata. Idea Snoezelen i jej wyjście naprzeciw potrzebom podopiecznego”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (12), s. 13–30. doi: 10.14746/ikps.2016.12.01.