Cytowska, B. (2016) „Nauczanie kierowane jako metoda rozwijająca samodzielność oraz autonomię dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (12), s. 61–83. doi: 10.14746/ikps.2016.12.03.