Walkiewicz-Krutak, M. (2015) „Wyzwania emancypacyjne w kontekście autonomii dorosłych osób z niepełnosprawnością wzroku”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (10), s. 111–126. doi: 10.14746/ikps.2015.10.07.