Gładyszewska-Cylulko, J. (2016) „Osobowościowe uwarunkowania procesu emancypacji osób z niepełnosprawnością wzrokową”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (12), s. 119–133. doi: 10.14746/ikps.2016.12.06.