[1]
I. Kucharczyk i A. Dłużniewska, „Mechanizmy motywacji a wybór strategii uczenia się uczniów szkół gimnazjalnych z i bez specyficznych trudności w uczeniu się”, ikps, nr 15, s. 93–109, cze. 2018.