[1]
D. Kopeć, „Sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Konferencji pt.: «Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej – Miejsce Innego we współczesnej refleksji naukowej»”, ikps, nr 16, s. 259–263, wrz. 2018.