[1]
I. Kucharczyk, „Recenzja książki pod redakcją Lidii Cierpiałkowskiej i Heleny Sęk pt. Psychologia kliniczna, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2016, s. 855”, ikps, nr 16, s. 267–272, wrz. 2018.