[1]
B. Tylewska-Nowak i M. Buchnat, „Sprawozdanie z XIV Konferencji Naukowej z cyklu Dyskursy Pedagogiki Specjalnej «Niepełnosprawność wobec zmian – zmiany wobec niepełnosprawności»”, ikps, nr 17, s. 289–294, wrz. 2018.