[1]
J. Socha, „Recenzja książki pod red. Barbary Winczury pt. Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu, Oficyna Wydawnicza «Impuls», Kraków 2017”, ikps, nr 17, s. 297–304, wrz. 2018.