[1]
M. Zaorska, „Sytuacja niepełnosprawnych sensorycznie w obszarze edukacji i aktywności zawodowej w opinii przedstawicieli środowiska osób niesłyszących i niewidzących”, ikps, nr 18, s. 13–28, wrz. 2018.