[1]
A. Rożek, „Słyszące rodzeństwo osób z wadą słuchu (SODA) – studium indywidualnych przypadków”, ikps, nr 18, s. 125–137, wrz. 2018.