[1]
K. Ćwirynkało i U. Bartnikowska, „Odkrywanie przez rodziców adopcyjnych i zastępczych odmienności dziecka wynikającej z niepełnosprawności. Studium fenomenograficzne”, ikps, nr 19, s. 11-33, wrz. 2018.