[1]
R. Marciniak-Firadza, „Sprawozdanie z XIX Ogólnopolskiej Konferencji Nnaukowo-Szkoleniowej pt. «Terapia logopedyczna. Metody postępowania w zaburzeniach mowy», Lublin 30 czerwca – 2 lipca 2017 r.”, ikps, nr 19, s. 203-218, wrz. 2018.