[1]
L. Szmania i M. Kusyk, „VI Międzynarodowa Konferencja pt. «Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej», Poznań (Obrzycko) 8–9.04.2013 r”., ikps, nr 2, s. 221–229, sty. 2013.