[1]
I. Chrzanowska i B. Jachimczak, „Uczeń z doświadczeniem migracji w edukacji. Diagnoza potrzeb i obszary wsparcia w ramach edukacji włączającej – uczeń cudzoziemski”, ikps, nr 21, s. 89–104, sty. 2019.