[1]
J. I. . WIŚNIEWSKA, „Aktywność edukacyjna osób starszych jako predykator pomyślnego starzenia się”, ikps, nr 22, s. 31–50, wrz. 2018.