[1]
A. . PAWLUK-SKRZYPEK i I. . BŁASZCZAK, „Nowoczesne technologie a uczniowie z dysleksją – możliwości i zagrożenia”, ikps, nr 23, s. 235–247, grudz. 2018.