[1]
M. . WASYLEWICZ, „Aktywność internetowa a poczucie alienacji młodzieży ery mediów”, ikps, nr 23, s. 161–176., grudz. 2018.