[1]
M. . PLEBAŃSKA, „Stan cyfryzacji polskich szkół na podstawie badania «Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017» w kontekście potrzeby wdrożenia nauczania w modelu STEAM”, ikps, nr 23, s. 53–70, grudz. 2018.