[1]
I. Konieczna, „Możliwości komunikacyjne dziecka z zespołem Aspergera”, ikps, nr 11, s. 125–139, grudz. 2015.