[1]
P. Bagińska, „Kształtowanie kompetencji emancypacyjnych w Salach Doświadczania Świata. Idea Snoezelen i jej wyjście naprzeciw potrzebom podopiecznego”, ikps, nr 12, s. 13–30, mar. 2016.