[1]
J. Gładyszewska-Cylulko, „Osobowościowe uwarunkowania procesu emancypacji osób z niepełnosprawnością wzrokową”, ikps, nr 12, s. 119–133, mar. 2016.