[1]
K. Pająk, „Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji «Wsparcie osób z niepełnosprawnością w drodze do aktywizacji zawodowej»”, ikps, nr 10, s. 217–219, wrz. 2015.