Antoszewska, Beata, i Urszula Bartnikowska. „Kategorie Zdrowia, Choroby W kontekście niepełnosprawności – ujęcie Teoretyczne”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 13, styczeń 2018, s. 67–86, doi:10.14746/ikps.2016.13.04.