Jarmużek, Joanna. „Wybrane Aspekty aktywności Edukacyjnej I Zawodowej młodych osób Z niepełnosprawnościami”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 13, styczeń 2018, s. 125–140, doi:10.14746/ikps.2016.13.07.