Jakoniuk-Diallo, Anna. „Ocena dojrzałości Szkolnej Dzieci Z Wadą słuchu. Kontrowersje I Wyzwania związane Z Diagnozą Psychologiczno-Pedagogiczną”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 15, czerwiec 2018, s. 79-91, doi:10.14746/ikps.2016.15.05.