Borowska-Beszta, Beata. „Wkład Antropologii Kulturowej W Studia Nad niepełnosprawnością”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 15, czerwiec 2018, s. 15-41, doi:10.14746/ikps.2016.15.02.