Kucharczyk, I., i A. Dłużniewska. „Mechanizmy Motywacji a wybór Strategii Uczenia Się uczniów szkół Gimnazjalnych Z I Bez Specyficznych trudności W Uczeniu Się”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 15, czerwiec 2018, s. 93-109, doi:10.14746/ikps.2016.15.06.