Herzog, Tomasz. „Bowling Together: On Selected Aspects of Professional Capital in 21st Century Education”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 15, czerwiec 2018, s. 113-27, doi:10.14746/ikps.2016.15.08.