Marciniak-Madejska, Natalia, i Magdalena Adamska-Kijko. „«Projektowanie włączające» – Proces Projektowania Nowoczesnych Technologii Z Aktywnym udziałem adresatów rozwiązań”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 15, czerwiec 2018, s. 145-57, doi:10.14746/ikps.2016.15.07.