Jakoniuk-Diallo, A., i H. Kubiak. „Stymulowanie Rozwoju Percepcji słuchowej małych Dzieci Z mózgowym porażeniem”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 1, styczeń 2013, s. 59-71, doi:10.14746/ikps.2013.1.03.