Jachimczak, Beata. „Wprowadzenie”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 16, wrzesień 2018, s. 7-11, doi:10.14746/ikps.2017.16.01.